HSPB00074U  Spansk - Spaniens historie, kultur og litteratur

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spanish - Spanish History, Culture, and Literature

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for hovedtrækkene i Spaniens udvikling, herunder inddrage relevante historiske, litterære og kulturelle perspektiver på nationens dannelse  
 • at vise overblik over og forståelse af periodens hovedproblematikker
 • at sætte denne viden i sammenhæng med den internationale kontekst og aktuelle problemstillinger og holdninger i Spanien i dag 
 • at læse originaltekster på spansk og placere dem i deres historiske og litterære kontekst 
 • at vise sikkert kendskab til historiske og kulturelle grundbegreber og strømninger
Holdundervisning og forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 204,75