HRTK03592U  RET, Forskningsaktuelt temastudium: Kriseretorik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Special Topic in Current Rhetoric Studies

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

Samfund oplever jordskælv, terror eller økonomisk kollaps. Medier afslører affærer og misbrug af magt. Forbrugere bliver syge af farlige fødevarer, eller aktivister anklager et firma for uetisk forretningsførelse.

Mange situationer giver anledning til noget, vi kan kalde kriseretorik, og kriseretorik former vores forståelse af situationen: hvad er fakta, hvem bærer skylden, og hvordan skal vi handle nu?     

Vi ser nærmere på, hvad en krise er, og hvordan kriser kan forstås både som udfordrende retoriske begivenheder, der stiller krav til kommunikationen, og som symbolske konstruktioner, der tjener bestemte interesser.

Kurset fokuserer på omdømmekriser for offentlige personer og organisationer som den, Greenpeace skabte for Lego, da miljøorganisationen i sommeren 2014 satte en film i cirkulation i sociale medier om Legos samarbejde med Shell. Men vi kommer tillige ind på retorik til, om og fra de berørte under katastrofer som orkanen Katrina i USA i 2005 og ulykken i Seest i 2004, da en fyrværkerifabrik eksploderede. Vores udgangspunkt er at anerkende de mange stemmer og interesser, der tit indgår i den offentlige kommunikation om en krise. Vi ser på vilkårene for at kommunikere under de forskellige typer af kriser og i forskellige medier.

På kurset bruger vi den læste litteratur til at diskutere kriseretorikkernes særlige beskaffenhed i konkrete cases og ytringer, og vi vil også arbejde i praksis med at tilrettelægge retorik i krisescenarier.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5