HRTK03551U  RET, Den retoriske tradition

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

The rhetorical tradition

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

Den retoriske tradition / kursusindhold

 

Vi undersøger, hvordan retorisk teori har udviklet sig gennem tiden fra klassisk græsk og romersk retorik til middelalderen og frem til 1900-tallet. Vi læser nedslag i hovedværker, og vi læser nutidige tolkninger og diskussioner af hovedværkerne med øje for, hvad disse tekster kan lære os også i dag om sprog og retorik, samfundsliv og -idealer.

 

Vi skal blandt andet læse tekster af og om Isokrates, Aristoteles, Sofokles, Longinos, Cicero og Quintilian samt tekster af og om Dante, Augustin, Erasmus, Montaigne og Nietzsche og endelig hjemlige Holberg, Grundtvig og Kierkegaard. 

 

Inden udgangen af juni kommer en liste her på siden over de bøger, du som studerende bør skaffe inden kursusstart.  

Målbeskrivelser

Fagelementkode HRTK03311E

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning (max en ud af de tre timer vi har hver gang) og diskussion og er baseret på studerendes aktive deltagelse i form af pensumlæsning, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse, udarbejdelse af arbejdspapirer m.v.
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5