HRTB00882U  RET, Retorik i samfundet: Temastudium

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Rhetoric in Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik samt BA-tilvalg.

Som BA-tilvalg kan modulet kun tages af studerende med centralt fag i retorik, der benytter det som tilvalg inden for eget fag.

Kursusindhold

Modulet giver den studerende lejlighed til at fordybe sig i et nærmere afgrænset emnefelt, som vedrører retorisk praksis i samfundslivet. Feltet kan være teoretisk, historisk, genre- eller mediemæssigt defineret og vedrøre mundtlig, skriftlig, visuel eller multimodal retorik.

 

Nb: Det specifikke tema for dette modul offentliggøres senere.

 

Den studerende vil blive trænet i at søge, bruge og diskutere faglitteratur inden for temaet og selvstændigt identificere og behandle retorikfaglige problemstillinger af samfundsmæssig relevans. Med henblik på den afsluttende frie hjemmeopgave vil deltagere i en del af kursusforløbet arbejde med at udvælge og afgrænse et materiale, der repræsenterer en nærmere defineret faglig problemstilling, samt analysere, vurdere og evt. producere et sådant materiale. Undervejs i processen arbejdes med feedback fra undervisere og medstuderende ved fremlæggelser af opgaveprojektet og udkast til udvalgte dele af hjemmeopgaven i plenum.

 

Temastudierne, der skifter fra år til år, giver anledning til at forholde sig til retorikkens samfundsmæssige relevans og at definere, behandle og formidle en faglig problemstilling over for fagfæller.

 

Holdundervisning
Undervisningen udbydes også som tilvalg alene for studerende på grunduddannelse i Retorik. Kurset aflægges som Retorik i samfundet 2
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5