HPOB00810U  Portugisisk og brasilianske studier - Stemmer i litteratur og kultur i Portugal og Brasilien

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for udvalgte dele af Portugals og Brasiliens litteratur fx fra et tematisk eller kronologisk perspektiv, især tiden efter 1800 
 • at anvende viden og metoder af relevans for analyse af litteratur 
 • at anvende litteraturanalytiske begreber og metoder i relation til litterære tekster 
 • at analysere et eller flere emner eller litterære værker inden for Portugals og Brasiliens litteratur under benyttelse af relevant sekundærlitteratur med fokus på samspillet med bredere litterære, kulturelle, sociale og politiske forhold.
Sproglige kompetencer svarende til Portugisisk/brasiliansk på 5. semester.
Holdundervisning samt mundtlige oplæg og diskussioner.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fagelementer der kan benyttes til dette kursus:
Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer
Emne om identitet
Emne om Portugal
Emne om den portugisisktalende verden
Frit tilvalgsemne
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 204,75