HOLK03721U  OLD Antik retorik og talekunst

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Ancient Rhetoric and Oratory

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin og Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger om græsk og romersk retorik og talekunst samt af læsning af antikke taler og værker om retorisk teori i oversættelse.

Målbeskrivelser

I kombination med kurset Græsk retorik og talekunst forbereder kurset til prøven i:

Græsk retorik og talekunst HKGB00531E

I kombination med kurset Romersk retorik og talekunst forbereder kurset til prøven i:

Romersk retorik og talekunst HLAB00531E

I kombination med det græsk-latinske seminar om døden i antikkens filosofi forbereder kurset til prøven i:

Antik prosa 2: Filosofi, retorik og talekunst HOLK03721E (KA-sidefag)

Liste lægges ud i Absalon i januar.

Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger, gruppeøvelser og studenteroplæg
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

 

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt.

De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og bruges frit.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0