Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HOLÅ10013U  ÅU OLD Antik kultur - Introduktion til studiet af Oldtidskundskab (Efterår 2017) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Introduction to the study of Classical Civilisation

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Fjernundervisning + lørdagsseminar
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris

StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Heine Hansen (7-6d6d6673786a73456d7a7233707a336970)
Gemt den 02-03-2017
Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset vil give den studerende en oversigt over den græsk-romerske oldtid med særlig vægt på de elementer, der har spillet størst rolle for eftertiden, f.eks. mytologi, retorik, litterære genrer, filosofi og kunstneriske motiver.
Via internettet gennemgås hver uge en tekst eller et emne, hvortil de studerende - i grupper eller enkeltvis - vil blive bedt om at lave oplæg/opgaver og opfordret til at deltage i diskussion. Kurset omfatter også to lørdagsseminarer i København, se under skemaoplysninger. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man møder op.

Undervisningsmateriale

Der læses antikke tekster i oversættelse, hovedsagelig til dansk, og der opgives 500 normalsider til eksamen. Desuden opgives som grundbog The Classical World: An Epic history from Homer to Hadrian (London: Allen Lane, 2005, ISBN 978-0-141-02141-6). Et kompendium med undervisningsmateriale til kurset kan købes i Humanioras kompendieudsalg ved semesterstart. Heri findes en fortegnelse over den øvrige anvendte litteratur.

Undervisningsform
Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager
Formelle krav
For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Tilmelding
Eksamen 1 (Aktiv undervisningdeltagelse)
Point15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

80 % deltagelse + aflevering af 2 hjemmeopgaver

HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesformbestået/ikke bestået
CensurformIngen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordningen for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab

Eksamen 2 (Bunden mundtlig dialog uden forberedelse)
Point15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bedømmelsesformbestået/ikke bestået
CensurformIngen ekstern censur
Eksamensperiode

Denne eksamen afholdes en lørdag i januar.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordningen for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
E-læring0
I alt0
Gemt den 02-03-2017