Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HOLÅ03613U  ÅU OLD Antik poesi - fjernundervisning (Efterår 2017) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Classical Poetry

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Fjernundervisning + lørdagsseminar
Skemalink kommer senere
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris

StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Helle Gjellerup (7-6b686f6f686a6d436b7870316e7831676e)
Gemt den 06-04-2017
Uddannelse

Oldtidskundskab (KA-tilvalg)

Kursusindhold


Antik poesi beskæftiger sig med græsk og romersk poesi i oversættelse.
Der arbejdes med øvelser i litterær fortolkning, stilistik, historisk tekstforståelse, tekstoverlevering og oversættelsesvurdering. Én til to gange om ugen skal der enkeltvis eller i grupper afleveres en opgave eller besvares spørgsmål. Underviserne kommenterer besvarelserne og sender dem tilbage, altsammen over internettet. Desuden kan underviser og studerende kommunikere med hinanden gennem diskussionsfora og personlig post. 
I kursets pensum indgår flere sange af Homers Iliade og Odyssé, en græsk tragedie, en komedie, og mindst et digt af en anden genre, som f.eks. en homerisk hymne, arkaisk græsk lyrik, hellenistiske epigrammer og også romersk digtning behandles. 
Kurset omfatter også to lørdagsseminarer, begge i København. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man deltager.

Undervisningsform
Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager.
Formelle krav
For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Anbefalede faglige forudsætninger
Afsluttet BA-tilvalg i Oldtidskundskab inkl. græsk propædeutik eller tilsvarende.
Bemærkninger
Der tilbydes individuel vejledning, hvis der er for få tilmeldinger til at danne et hold.
Tilmelding
Eksamen (Bunden, mundtlig dialog med forberedelse)
Point15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Eksamensperiode

Afholdes en lørdag i januar.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Aktuelle studieordninger

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
E-læring0
I alt0
Gemt den 06-04-2017