HMVK03121U  Musikvidenskab: KA satslæreemne: Korsats i udvidet dur-mol-tonal stil

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab KA2008, BA-enkeltstående tilvalgsordning 2007 (Eksamen HMVB10051E)

Kursusindhold

Kurset er en træning i at forstå de basale regler for dur-mol-tonal sats og at benytte dem i brugen af avanceret dur-mol-tonal harmonik. Det er nu I har muligheden for rent faktisk at tilegne jer et basalt håndværk. Avanceret harmonik skal forstås dels som den form for harmonik, der i form af dominantiseringer og alterationer dominerer satserne fra midten af 1800-tallet og frem, dels den form for subtil variation af treklangsbaserede kadencemønstre, man kan finde i korsatser af komponister fra første halvdel af 1900-tallet.

Kurset har med andre ord til hensigt at opøve og styrke de færdigheder, I indtil nu kun glimtvis har haft mulighed for at tilegne jer. Tanken er, at et samlet forløb endelig skal kunne omforme jeres potentielle viden til en aktuel kunnen. Kurset tager udgangspunkt i analyser af konkrete satser. Jeg forventer, at I afleverer satsopgaver hver uge. Disse vil vi synge i timerne og undervisningen og de vil indgå som grundlag for undervisningen.

Forelæsning og øvelser
Der undervises 2 lektioner pr. uge i 12 uger.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se egen studieordning. Eksamensform og ECTS-vægt afhænger af eksamensvalget.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 143
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 210