HMVA0440DU  Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2/Hjælpediscipliner 2: Solosang

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

This course is not available in english

Uddannelse

KA2008, Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at videreudvikle den studerendes egne tekniske og musikalske færdigheder. Der lægges vægt på genrekendskab, interpretation og performance.

Soloundervisning
Der undervises i 8 uger á 30 minutter pr. lektion.
Praktiske discipliner 2 består af undervisning i:
Kor
Musikledelse
Brugsklaver
Solosang/klaver

Samlet udløser det en eksamen på 7,5 ECTS
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 7
 • Undervisningsforberedelse
 • 59,2
 • Eksamensforberedelse
 • 16,8
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 84,0