HMVA0434DU  Musikvidenskab: Praktiske discipliner 1/Hjælpediscipliner 1: Solosang

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Musikvidenskab KA2008 ordning

Kursusindhold

Undervisningen i sang foregår som hovedregel som soloundervisning, dog sådan at to eller tre studerende kan undervises sammen i nogle undervisningsuger.

Målbeskrivelser

For soloundervisningen i sang er det målet at udvikle instrumentale og vokale færdigheder samt evnen til at omsætte disse i musikalsk formidling, f.eks. i situationer hvor de skal coache andre sangere. Dette foregår i nært samarbejde mellem den enkelte studerende og underviseren.

Soloundervisning
Praktiske discipliner 1 består af undervisning i: Hørelære/​​brugsklaver, korledelse, rytmisk musikledelse og soloundervisning i sang og klaver.
Individuel
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Afhængigt af eksamensvalget
 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Undervisningsforberedelse
 • 37
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 52,5