HMKK0323LU  Moderne kultur: Kulturhistorisk emne, forløb 1E: På råbeafstand af marxismen; Post-68 ‘vestlig marxisme’ i kontekst

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cultural History

Uddannelse

Moderne Kultur

Kursusindhold

På dette kursus vil vi fokusere på nyere kulturteoretiske og politisk filosofiske teoridannelser med særlig henblik på spørgsmålet om marxismens selvkritik og selvafviking efter 1968. Såvel historisk som teorihistorisk fremstår 1968 som et vigtigt skæringspunkt i det 20. århundredes historie, og i løbet af kurset vil vi forsøge at sætte os ind i det skifte, som 1968 udgjorde, og analysere de historiske konsekvenser det har haft.

Kursets litteratur vil bestå dels af forskellige centrale teoretikere som Antonio Negri, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Jacques Ranciére, postsituationisme (Tiqqun/Le comité invisible) og venstrekommunisme (Théorie Communiste, Endnotes), dels af forskellige kritiske læsninger af det historiske forløb siden sidst i 1960’erne.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 98
  • I alt
  • 210