HMKK0320BU  Moderne Kultur: Kulturhistorisk emne, forløb 1C: Culture under the Authoritarian Condition

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cultural History

Kursusindhold

Kommer senere..

Holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 98
  • I alt
  • 210