Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HMØK00107U  MØK, Medier i Mellemøsten (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Media in the Middle East

Kursusinformation

SprogArabisk
Delvist på dansk.
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Efter- og videreuddannelse
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • Ehab Galal (4-6c6f6869476f7c7435727c356b72)
Undervisere
Ehab Galal, ehab@hum.ku.dk
Gemt den 01-03-2017
Uddannelse

KA i Mellemøstens sprog og samfund (med arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk), 2017

KA i Mellemøstens sprog og samfund, 2008

Kandidatsidefaget i arabisk eller tyrkisk, 2008

Kursusindhold

Historisk har de mellemøstlige stater haft et stærkt monopol på både presse, radio og tv, som samtidig har været et forsøg på at monopolisere en model for en moderne national identitet. Det er bl.a. denne model, som en ny mellemøstlig/muslimsk offentlighed igennem brugen af digitale/nye medier som fx satellit-tv, mobiltelefoni, internet og sociale medier udfordrer. Der er tale om medier, som ikke længere kun er statens talerør, men afspejler en global og lokal kompleksitet, hvor traditionelle kulturelle, politiske og religiøse identiteter forhandles. Udover en generel introduktion til mellemøstlige mediers historiske udvikling, vil der på kurset blive belyst centrale og grundlæggende aspekter såsom mediesystemer, mediekonvergens, digitale medier, receptionsanalyse og ikke mindst nye mediers betydning for den regionale udvikling især efter det arabiske forår i 2011.

Målbeskrivelser

KA 2017-studieordning:
Medier i mellemøsten (fagelementkode xxxxxxxxxx)

KA 2008-studieordning:
Medier i mellemøsten (fagelementkode HMØK03691E)

Emnekursus A (fagelementkode HMØK03711E)

Undervisningsmateriale

Se i Absalon-grupperummet

Undervisningsform
Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet.
Anbefalede faglige forudsætninger
Bestået BA i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, eller evt. tilsvarende sproglige kompetencer i et af disse sprog, da der i pensum skal opgives mindst 150 sider på det studerede sprog.

KA-studerende der ikke har de nødvendige sproglige kompetencer, kan dog tilmelde sig kurset, under forudsætning af at de forinden har søgt og opnået dispensation fra sprogkravet hos Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter: http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse356,5
Forelæsninger56
I alt 412,5
Gemt den 01-03-2017