HLVK03442U  Litteraturvidenskab: Tekst/kontekst

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Text/Context

Kursusindhold

Kommer senere..

Forelæsning + seminar
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse
 • 299
 • Seminar
 • 27
 • I alt
 • 420