HLVK03404U  Litteraturvidenskab: Aktuel kulturforskning 2B: Kromofobi –frygt ikke farven

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies: Chromophobia - Do not fear colour

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Farver er gennem den vestlige kulturhistorie blevet forbundet med det feminine, det orientalske, det homoseksuelle, det overfladiske, det overflødige. Den europæiske palet opererer med sort og hvid som grundfarver og farven som kulørt ”pynt”. Aristoteles sammenligner plottet med konturtegningen og karaktererne med kulørte klatter, i en klar opvurdering af konturen og nedvurdering af farven. ”Kulørt” litteratur betyder underlødig litteratur, og om Karen Blixens fortællinger skrev en anmelder, at de var skrevet ”med røde negle”.  Vi skal på kurset læse teoretiske og kulturhistoriske tekster om farve (bl.a. Roland Barthes, Kasper Heiberg, Georges Didi-Huberman, Jacqueline Lichtenstein, David Batchelor,  Derek Jarman, Merleau-Ponty). Kurset vil inddrage billedkunst og film, men rette sig mod analyse af litterære tekster (bl.a. Proust og J. P. Jacobsen) ud fra et farveperspektiv, det vil sige med et fokus på teksternes ”palet” af farvebenævnelser, deciderede billedbeskrivelser (”ekfraser”), samt, for enkelte værkers vedkommende, deres arbejde med papirets og skriftens farve. Deltagerne bedes anskaffe David Batchelor: Chromophobia samt på forhånd overveje egne bud på litterære tekster der kunne være relevante at analysere.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 98
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 210