HLVK03402U  Litteraturvidenskab: Aktuel Kulturforskning 1A: Bolano og det profetiske

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies: Bolaño and the prophetic imagination

Kursusindhold

Kommer senere..

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 98
  • I alt
  • 210