HLVB0062BU  Litteraturvidenskab : Værkkursus 1: Marguerite Duras: Lol V. Steins henførelse (Le Ravissement de Lol V. Stein)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work:

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

På dette kursus skal vi fordybe os i Marguerite Duras’ roman Lol V. Steins henførelse – en fortælling om en ung kvinde, der ser sin elskede falde for en anden kvinde og bliver vanvittig. Eller vanvittigt henført? Det lyder som setuppet i en dårlig B-film, men tag ikke fejl: Det er urscenariet i én af Marguerite Duras’ aller bedste romaner.

Henførelsen (Le ravissement) er, som titlen antyder, ét af romanens centrale temaer – et tema, som ikke kun udspiller sig på handlingsplanet, men også indskriver sig i selve romanens form.

På kurset vil vi læse romanen med forskellige litteraturteoretiske briller. Vi vil kortlægge de koreografiske begærskonstellationer, zappe rundt i det decentrerede fortællerperspektiv, fare vild i fablens kalejdoskopiske komposition, fortabe os i fortællingens væv af stemmer, følge syntaksens perfekt dårlige timing og tune ind på ”det i ordene, som ikke kan tale”: ”Alt bør læses”, hævdede Duras, ”også denne tomme plads”.

 

 

Romanen vil blive belyst gennem en række sekundærtekster. Dels gennem tekster af franske tænkere på Duras’ egen samtid (Julia Kristeva, Maurice Blanchot, Jacques Lacan), dels gennem uddrag fra andre Duras-romaner (Elskeren, Sommerregn, Le Vice Consul).

 

Romanen bør læses inden kursusstart. Vi holder os til Rösing og Dahlgreens nyoversættelse i Gyldendals SKALA-serie: https:/​/​www.saxo.com/​dk/​lol-v-steins-henfoerelse_marguerite-duras_indbundet_9788702233650

Franskkyndige opfordres til at anskaffe sig den franske original: http:/​/​denfranskebogcafe.dk/​da/​marguerite-duras/​3193-le-ravissement-de-lol-v-stein.html

Holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420