HLIK0002EU  LIN; Lingvistisk/Sprogligt emne

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Lingustic subject

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

I Lingvistisk/Sprogligt emne trænes de studerende i at identificere og afgrænse et empirisk eller teoretisk lingvistisk emne, at finde og inddrage relevant faglitteratur og at vælge passende metoder til emnets behandling på avanceret niveau. Der bliver mulighed for at arbejde med forskellige emner, også som led i eventuel specialeforberedelse. Det forventes at de studerende aktivt bidrager med at fremlægge eget arbejde og ved at deltage i diskussioner af andres arbejde, også som opponenter.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 •   identificere et relevant lingvistisk problem,
 •   finde og inddrage den relevante faglitteratur i sin analyse af problemet,
 •  afgrænse og fremstille et empirisk eller teoretisk lingvistisk emne i      skriftlig form for fagfæller.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2017-ordningen
2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

 

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5