HLIK00018U  LIN; Kognitiv-funktionel lingvistik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cognitive-functional Linguistics

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Eksaminanden

• skal kunne afgrænse og fremstille et relevant sprogligt

emne inden for syntaktiske, morfologiske og leksikalske

områder på dansk eller andre sprog inden for en kognitivfunktionel

og typologisk teoretisk ramme;

• skal kunne relatere området til teori om de relevante sproglige

dimensioner i verdens sprog;

• skal desuden kunne redegøre for de mulige motiverende faktorer

bag de relevante sproglige universalier;

• skal skriftligt kunne redegøre for sin analyse af området i en

faglingvistisk akademisk form, finde frem til relevant

litteratur, eventuelt sammenligne forskellige teoretiske

tilgange til det sproglige område og tage kritisk stilling til

litteruren.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5