HLIB00878U  LIN/INDO; Typologisk grammatisk analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Typological Grammatical Analysis

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 væsentlige grammatiske forskelle på og ligheder mellem verdens sprog,

 forskellige teorier om grammatisk funderet typologisk inddeling af verdens sprog,

 forskellige teorier om grundlaget for grammatisk analyse og grammatikali-seringsprocesser.

Færdigheder i at

 analysere et materiale fra et for den studerende kendt eller ukendt sprog grammatisk på avanceret niveau,

 begrunde typologiske grammatiske analyser teoretisk.

Kompetencer i at

 hådtere alternative teorier i analyser.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5