HLIB0010FU  IEP; BA-projekt INDO

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

BA-project

Kursusindhold

i samråd med sin vejleder afgrænse et empirisk eller teoretisk sprogvidenskabeligt problem

 beskrive, vurdere og analysere ovennævnte problem dækkende med inddragelse af den relevante faglitteratur

 ved formidling af ovennævnte undersøgelse anvende de formelle krav til fremstilling, noteapparat og referencer, som stilles til et humanistisk bachelorprojekt, jf. f.eks. de anbefalede retningslinjer, der er opstillet af Akademisk Skrivecenter

 planlægge og gennemføre bachelorprojektprocessen inden for en fastsat tidsramme i et tæt, koordineret samarbejde med sin vejleder

 sammenfatte projektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2015-ordningen

2010-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​indoeuropaeisk/​​

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10