HLIB0004FU  LIN; Lingvistiske metoder

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Linguistic methods

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Kursusindhold

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen 


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Dette fag er en del af Lingvistisk videnskabsteori.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206