HLIB0003FU  LIN; Lingvistiske teorier

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Linguistic Theories

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Kurset bygger videre på den viden og de færdigheder de studerende har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Semantik og pragmatik og Akustisk analyse. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes de studerendes forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen 


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig prøve

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5