HLIB0001FU  LIN/INDO; Typologisk grammatisk analyse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Typological Grammatical Analysis

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 væsentlige grammatiske forskelle på og ligheder mellem verdens sprog,

 forskellige teorier om grammatisk funderet typologisk inddeling af verdens sprog,

 forskellige teorier om grundlaget for grammatisk analyse og grammatikali-seringsprocesser.

Færdigheder i at

 analysere et materiale fra et for den studerende kendt eller ukendt sprog grammatisk på avanceret niveau,

 begrunde typologiske grammatiske analyser teoretisk.

Kompetencer i at

 hådtere alternative teorier i analyser.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser: 

2017-ordningen (Lingvistik) - gældenden fra 1. september 2018

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk) - gældende fra 1. september 2018

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

2010-ordningen (Indoeuropæisk)

BA-tilvalg: 

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2007-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2013-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​lingvistik/​​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​

 

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5