HLAB00521U  LAT Romersk historie og historieskrivning

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

LAT Roman History and Historiography

Kursusindhold
Kurset vil lægge hovedvægten på den republikanske tid og tidlig kejsertid med udgangspunkt i læsning af  Sallust, Livius og Tacitus samt Cæsar (kommentargenren).
Teksterne vil både blive læst på latin og i oversættelse.
Litteratur:
Caesar: Bellum Gallicum og Bellum Civile
Sallustius: Catilina og Iurgutha
Livius: Ab Urbe Condita 
Tacitus: Annales
 
Sekundærlitteratur:
Stephan Usher: The Historians of Greece and Rome
Bristol 1997 (grundbog)
 
Samt:
 
Ed. T.A. Dorey: Latin Historians
Routledge 1966
C.S. Krause & A.J. Woodman: Latin Historians
Oxford University Press 1997
Peter Ørsted: Romersk Historieskrivning
Gyldendal 1978
 
Disse bøger forefindes på en semesterhylde i videnscentret. Yderligere relevant sekundærlitteratur vil kunne ses på kursets hjemmeside på Absalon.
Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger og studenteroplæg.
Kursusdeltagere skal herudover følge Thomas Heine Nielsens kursus Antik prosa 1: Historieskrivning (HOLB10071U).
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42