Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HLAÅ88063U  ÅU LAT Latin 3 - fjernundervisning (Efterår 17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Latin 3

Kursusinformation

SprogDansk
Point10 ECTS
NiveauPropædeutik
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Fjernundervisning + lørdagsseminar
Skemalink følger snarest!
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris

StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Per Methner Rasmussen (3-7f7c814f77847c3d7a843d737a)
Undervisere
Per Methner Rasmussen
Gemt den 02-03-2017
Uddannelse

Propædeutik

Kursusindhold

Kurset sigter mod at sætte de studerende i stand til at oversætte ubearbejdede latinske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). De latinske tekster sættes ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng, og de studerende skal kunne vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst.
Det latinske ordforråd udbygges, og der lægges vægt på at kunne identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog. Sprogligt arbejdes der videre med latinsk morfologi og syntaks, inkl. helsætningsanalyse. Endvidere stiftes der bekendtskab med centrale monumenter inden for arkitektur, skulptur og maleri.
Der arbejdes både med dybtgående læsning, oversigtslæsning og læsning med paralleloversættelser. Hertil kommer læsning af antikke tekster i oversættelse samt efterantikke perspektiverende tekster. Der lægges vægt på at fagets sproglige og indholdsmæssige sider opleves som en helhed.
Både individuelle afleveringer, gruppeafleveringer, indbyrdes evalueringer samt projektarbejde mm. kan indgå i undervisningen.

Undervisningsmateriale

Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;
Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;
Blois & Spek, An introduction to the ancient world, 2nd edition, Routledge;
Ole Thomsen, Veje til Rom, romersk litteratur fra Plautus til Juvenal, Aarhus Universitetsforlag 

Undervisningsform
Fjernundervisning via internettet samt lørdagsseminarer.
Formelle krav
For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Anbefalede faglige forudsætninger
Latin 1 og 2 (20 ECTS) eller tilsvarende kundskaber.
Tilmelding
Eksamen 1 (A: aktiv deltagelse og skriftlig prøve)
Point10 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordning for Propædeutik i Latin, 2008-ordningen

Eksamen 2 (B: mundtlig dialog og skriftlig prøve)
Point10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordning for Propædeutik i Latin, 2008-ordningen

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
E-læring180
I alt180
Gemt den 02-03-2017