HKUB00783U  Kunsthistorie: Metode og Teori 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Theory and Methodology

Kursusindhold

Modulet "Metode og teori 1" giver den studerende viden om og forståelse af centrale kunsthistoriske metoder fra renæssancen til i dag, såvel til klassiske som til aktuelle metoder, inklusiv kulturhistoriske, stilhistoriske, ikonografiske, fænomenologiske, semiotiske, poststrukturalistiske, feministiske metoder, samt til fagets historiografi.

Modulet vil give den studerende færdigheder i at anvende et bredt udvalg af metoder i analytisk sammenhæng i forhold til konkrete værker, værkgrupper og –kategorier. Kursuset vil give den studerende kompetencer i at redegøre for og diskutere relevansen af forskellige metoder i forhold til den kunsthistoriske praksis, gennem at opøve færdigheder i at analysere metodernes implicitte eller eksplicitte historiesyn og syn på betydningsdannelsens problematik.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.

 

Forelæsning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 78
 • Forberedelse
 • 257
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420