HKUB00715U  Kunsthistorie: BA opgave workshop

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

BA workshop

Uddannelse

Kunsthistorie BA 2005-ordn. og 2014-ordn.

Kursusindhold

Bachelorprojektet er den første større, selvstændige akademiske opgave på uddannelsen i kunsthistorie og stiller store krav til idéudvikling, planlægning og gennemførelse. Denne BA-workshop sigter mod bedre konkrete kompetencer inden for arbejdet med BA-projektet, som det former sig på denne afdeling af IKK. Vi forbedrer det akademiske håndværk, sikrer færdiggørelse af opgaven og øger samarbejde mellem studerende og vejledere her på stedet. Workshoppen rummer en introduktion til projektplanlægning, gode vejledningsforløb, effektiv litteratursøgning og brug af bibliografiske referencer. Vi diskuterer arbejde med synopsis som BA-projektskitse, ikke mindst dele som problemformulering, hypotese, disposition, og metode. Vi diskuterer også i fællesskab typiske fejl og faldgruber i det akademiske arbejde. En stor del af seminaret vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og indbyrdes diskuterer projektskitser samt deres akademiske skrivestil og formidling. Forløbet starter primo februar og omfatter fire kursgange på hver to timer, fordelt over semesteret og 1 gang på Danmarks Kunstbibliotek i 4 timer.

Vel mødt til et relativt kort, effektivt, og konkret udbytterigt akademisk BA-projektværksted! 

Det anbefales at kombinere denne workshop med et af følgende emnekurser:

  • Materialisme vender tilbage! Om struktur, stof, performativitet og affekt
  • Potentielle billeder. Fra det ubestemmelige til bedraget.

 

Hvis du skal aflevere BA-projekt ved sommereksamen 2018, så er det obligatorisk at følge kurset i forårssemesteret 2018. Kurset bliver udbudt i hvert semester.


For undervisningstilmeldning til et af emnekurserne, bedes I henvende jer til Liselotte Bille, studiesekretær labille@hum.ku.dk , som kan tilmelde jer manuelt til kurserne. 

Undervisning: Tirsdag d. 6. feb. kl. 10-12, tirsdag d. 20. feb. kl. 10-12, 6. marts kl. 10-12, 3. april kl. 10-12 i lokale 21.2.04.
Tirsdag d. 27. feb. kl. 11-15 Danmarks kunstbibliotek, Kgs. Nytorv.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 12
  • I alt
  • 12