Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HKUÅ10065U  ÅU KUN, Frit emne: Modernitet og globalisering (forår 2018) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Free subject

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2018
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris

StudienævnStudienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusansvarlig
  • Peter Meyer (13-756a796a77337833726a7e6a77456d7a7233707a336970)
Undervisere
Peter S Meyer
Gemt den 15-02-2017
Kursusindhold

Siden kolonierne har mødet med andre dele af verden påvirket kunsten. Kurset er en undersøgelse af hvilke påvirkninger, hvorfra og hvorfor.  Papiret og bogtrykkunsten kom fra Kina, hvad bragte de ellers med fra kolonierne. Hvordan kom andre kulturer ind i billedkunsten og hvordan bearbejder kunstnerne det fremmede. Porcelænet kommer til Europa, kinesisk og japansk kultur inspirerer, men hvordan mødes det fremmede i vestlig kunst. Senere er mødet med kolonierne en ny Gennem tekster af Edvard Said, Foucault, Umberto Eco, Okwui Enwezor, Kobena Mercer og Bordieu.

Målbeskrivelser

Faglige mål: Eksaminanden kan

• redegøre for et centralt, større område eller tema, til hovedlinjer i dets udvikling såvel som til dets teoretiske og metodiske problemstillinger

• analysere og kritisk diskutere konkrete værker og/eller tekster på baggrund af central videnskabelig litteratur inden for emnet

• formidle disse resultater skriftligt i en korrekt akademisk fremstilling, der følger gængs praksis og formalia.

Undervisningsform
Forelæsninger
Bemærkninger
Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​Kunsthistorie_ENKST__BATV_2007_justeret_2009.pdf og aflægges som enten en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.
Tilmelding
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger24
I alt24
Gemt den 15-02-2017