Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HKUÅ03791U  ÅU: Design/gymnasial praksis Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Design: Upper-Secondary School Pratice

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret.
Fredag kl. 11-14 i uge 37, 39, 41, 43, 45, 47,49
Vejledende tidspunkt - afvent skemalink
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris 

StudienævnStudienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusansvarlig
  • Marten Theodoor Tiemensma (6-74797a373a33426a776f306d7730666d)
Undervisere
Marten Tiemensma
Gemt den 24-03-2017
Kursusindhold

Gennem praktisk gennemførelse af opgaveforløb udvikler den studerende en kritisk og selvstændig forståelse for og færdigheder i at anvende designfaglige arbejdsmetoder og designprocesser inden for forskellige designområder. Gennem opgaveforløbenes eksemplariske tilrettelæggelse får den studerende praktisk kendskab til forskellige strategier i forhold til designpraksis i bredeste forstand, til visuel identitetsdannelse gennem grafisk kommunikation, til de designprocesser i forbindelse med udformningen af objekter i rum samt til arkitektonisk rum- og formløsning i urban kontekst.

                     

Undervisningen i hvert delforløb bygges op omkring introducerende forelæsninger, oplæg fra studerende og evalueringer af de studerendes eksperimenter. Den eksperimenterende del af faget foretages fortrinsvis som lektier.

Undervisningsform
Forelæsninger og aktiv deltagelse
Tilmelding
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger28
I alt28
Gemt den 24-03-2017