HKUÅ03791U  ÅU: Design/gymnasial praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Design: Upper-Secondary School Pratice

Kursusindhold

Gennem praktisk gennemførelse af opgaveforløb udvikler den studerende en kritisk og selvstændig forståelse for og færdigheder i at anvende designfaglige arbejdsmetoder og designprocesser inden for forskellige designområder. Gennem opgaveforløbenes eksemplariske tilrettelæggelse får den studerende praktisk kendskab til forskellige strategier i forhold til designpraksis i bredeste forstand, til visuel identitetsdannelse gennem grafisk kommunikation, til de designprocesser i forbindelse med udformningen af objekter i rum samt til arkitektonisk rum- og formløsning i urban kontekst.

                     

Undervisningen i hvert delforløb bygges op omkring introducerende forelæsninger, oplæg fra studerende og evalueringer af de studerendes eksperimenter. Den eksperimenterende del af faget foretages fortrinsvis som lektier.

Forelæsninger og aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28