HKUÅ00781U  ÅU - Metode og teori 1 - F19

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Theory and Methodology 1

Kursusindhold

Modulet "Metode og teori 1" giver den studerende en introduktion til centrale teoretiske og metodiske udgangspunkter for forståelse og fortolkning af kunstværker og visuelle objekter. Kurset søger at opøve den studerendes færdighed i at kritisk læse teoretiske tekster og anvende teoretiske begreber og perspektiver i analytiske sammenhænge i forhold til konkrete værker, værkgrupper og -kategorier.

 

På kurset vil vi se nærmere på forskellige teoretiske tilgange til kunsthistoriefaget, heriblandt stilhistoriske, ikonografiske, fænomenologiske, semiotiske, feministiske, postkoloniale og poststrukturalistiske perspektiver. Kurset vil også berøre væsentlige aspekter ved kunsthistoriefagets historiske udvikling, fra et teoretisk og metodisk perspektiv.

 

Fokus vil være på at give den studerende kompetencer i at arbejde akademisk med kunsthistoriske teori- og metodespørgsmål, med vægt på skriftlig formidling. Gennem diskussioner af forskellige kunsthistoriske arbejdsformer, vil den studerende oparbejde en større bevidsthed for metoder i analytisk arbejde

Forelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 24