Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HKKK00117U  KK, Kultur til forhandling: Lokale og globale processer (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Culture negotiated: Local and global processes

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • Martin Demant Frederiksen (7-746b6c7468757b476f7c7435727c356b72)
Undervisere
Martin Demant Frederiksen, mdemant@hum.ku.dk
Gemt den 03-03-2017
Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007-ordning eller

Studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008-ordning

Kurset henvender sig til BA-tilvalgsstuderende og valgfagsstuderende, men KA-studerende uanset studieretning er også velkomne og vil få pensum og eksamen på overbygningsniveau.

Kursusindhold

Kurset fokuserer på, hvordan mennesker i forskellige egne af verden skaber og forhandler kulturel identitet og tilhørsforhold, og hvordan kulturel identitet ændrer sig over tid. Kurset inddrager både empiri og teori og er en introduktion til anvendelsen af nogle af de nyere kulturbegreber og former for kulturanalyse inden for samfunds- og kulturvidenskaberne. Undervisningen sigter på at opøve en kritisk refleksion i forhold til studiet af komplekse kulturelle forhold i moderne samfund. Vi vil diskutere de relationer, der eksisterer mellem mennesker, værdier og informationer i en globaliseret verden, og se på hvordan globale strømninger omsættes og fortolkes lokalt. Kurset har således vægt på moderne kulturteoretiske analyser af identitet og kulturel kompleksitet. Dette bliver belyst gennem konkrete temaer som f.eks. medier, magt, konsumvarer, migration, urbanitet, etniske konflikter eller nationalisme.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Aktuelt emne A (fagelementkode HKKB10051E)
Aktuelt emne B (fagelementkode HKKB10061E)
 
KA tilvalg 2008-studieordning:
Aktuel emnespecialisering A (fagelementkode HKKK03251E)
Aktuel emnespecialisering B (fagelementkode HKKK03261E)

Undervisningsmateriale

Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.

Undervisningsform
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og korte studenteroplæg.
Anbefalede faglige forudsætninger
BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Bemærkninger
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter:

http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordninger her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse370
Forelæsninger42
Vejledning0,5
I alt 412,5
Gemt den 03-03-2017