HKGB00334U  KL.GR/LAT/OLD - Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - Greco-Roman Art and Archaeology

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kursets mål er at bibringe deltagerne en fyldig viden om græsk-romersk arkæologi, kunsthistorie og materiel kultur samt en indføring i den klassiske arkæologis grundlæggende metoder. Et udvalg af de vigtigste bevarede græske og romerske monumenter inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik præsenteres i deres kulturelle og historiske sammenhæng. Endelig introduceres det antikke formsprogs indflydelse på senere tiders europæisk kunst og arkitektur.
Kurset omfatter (1) et materielt spor, dels et græsk ved Thomas Heine Nielsen, dels et romersk spor ved Adam Schwartz; (2) et sprogligt spor med læsning af arkæologisk relevante tekster og indskrifter på originalsprog: græsk- og oldtidskundskabsstuderende følger begge de materielle spor samt den græske tekstlæsning ved Thomas Heine Nielsen, latinstuderende følger begge de materielle spor samt den latinske tekstlæsning ved Adam Schwartz.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie HKGB00511E, HKGB10051E, HLAB00511E, HLAB10051E, HOLB10061E

Grundbøger:

Græsk stof: Mark D. Stansbury-O'Donnel, A History of Greek Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015).

Romersk stof: Steven L. Tuck: A History of Roman Art. (Wiley-Blackwell: Oxford 2015).

Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet undervejs.

Uden A-niveau i latinsk og græsk propædeutik tages kurset under Oldtidskundskab.
Forelæsninger og øvelser
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0