HIVB00144U  Praksisfelter - information og organisering (valgfag og konstituerende)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Fields of Practice - Information and Organizing (elective and constituent)

Kursusindhold

Praksisfelter indenfor information og organisation tager særligt udgangspunkt i emnet: åbne data. Hermed menes digitale datasæt der er offentlig tilgængelige og med licenser der gør at disse kan deles og genbruges i forbindelse med f.eks. app udvikling, forskning og formidling.

Dette emne går på tværs af uddannelsens emnefelter og vil derfor indeholde cases fra:

Biblioteker, arkiver og museer f.eks: DBC, Københavns stadsarkiv og Statens Museum for Kunst, Europeana

Offentlig forvaltning f.eks. Kort- og Matrikelstyrelsen, Slots og kulturstyrelsen og Verdensbanken

Foreninger, interesseorganisationer eller NGOer f.eks. Wikipedia

Iværksætteri, f.eks. app udviklere


Kurset vil indeholde praktiske elementer som vil give de studerende et indblik i hvordan de selv kan arbejde med åbne data. F.eks. hvordan man kan organisere eller søge i data, hvordan data kan visualiseres, hvordan data kan bruges i nye sammenhænge ved brug af en API, eller hvordan man arbejder med åben licensering og medier, typisk i forbindelse med kulturarvsdata.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på information og organisering inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for information og organisering

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på information og/eller organisering inden for det givne praksisfelt.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Ruthven, I & Chowdhury, G.G. (2015) Cultural Heritage Information: Access and Management, Facet publishing
 • Morville, P. & Rosenfeld, L. (2015) Information architecture for the World Wide Web, 4ed. Sebastopol, CA, O'Reilly media
 • Open Knowledge International (n.d) Open Data Handbook. Retrived 16. January 2016 from http:/​/​opendatahandbook.org
 • W3C (2017) Data on the Web best practices. Retrieved 10. february from https:/​/​www.w3.org/​TR/​2017/​REC-dwbp-20170131/​

 

Projektarbejde, holdundervisning, praktiske øvelser, cases, ekskursioner
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Opgaven skal tage udgangspunkt i et empirisk materiale som den studerende selv har indsamlet. Omfang 20-25 sider for en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2019

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2019

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • I alt
 • 410,8