HITK04001U  Italiensk - Sprog og didaktik & Oversættelse italiensk-dansk (KATV)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Italian - Language and didactics & Translation Italian-Danish (KATV)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for forskellige teoretiske tilgange til sprogbeskrivelse og anvende disse i analysen af konkrete eksempler
 • anskue og diskutere grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv
 • formidle viden om italiensk grammatik på baggrund af kendskab til didaktiske principper
 • oversætte en italiensk tekst til en sproglig korrekt og velfungerende dansk tekst
 • indkredse relevante oversættelsesmæssige problemstillinger
 • Salvi, Giampaolo & Laura Vanelli: Nuova grammatica italiana. Il Mulino 2004
 • Trifone, Filippone & Sgaglione: Affresco italiano C1+C2. Le Monnier 2011
Holdundervisning med praktiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 148,75
 • I alt
 • 204,75