HITB10131U  Italiensk - Litteratur, historie og samfund efter år 1900 (BATV)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Italian - Literature, history and society after 1900 (BATV)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Litteratur

 • Historie og samfund

 

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for det moderne Italiens kultur- og identitetshistorie fra optakten til 1. verdenskrig, over fascismen, tiden efter 2. verdenskrig og frem til i dag med særligt henblik på de økonomiske, politiske og kulturelle institutioners udvikling (partier, virksomheder, forlag, medier mm.) forklare de litterære strømninger fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til i dag og placere dem i deres kulturelle og historiske kontekst
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 148,75
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 204,75