HITB00811U  Italiensk - Sprog og didaktik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Italian - Language didactics

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for forskellige teoretiske tilgange til sprogbeskrivelse og anvende disse i analysen af konkrete eksempler
 • anskue og diskutere grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv
 • formidle viden om italiensk grammatik på baggrund af kendskab til didaktiske principper
 • Salvi, Giampaolo & Laura Vanelli: Nuova grammatica italiana. Il Mulino 2004
 • Trifone, Filippone & Sgaglione: Affresco italiano C1+C2. Le Monnier 2011
Holdundervisning med praktiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 231
 • I alt
 • 273