HITÅ00763U  ÅU ITA - Modul 1: Tekst-, film- og medieanalyse 1 (Grundfag el. BATV HITÅ10103U) AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU ITA - Module 1: Text, film, and media analysis 1

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Tekst-, film- og medieanalyse

 

Der opøves færdigheder i at

 • analysere indhold, struktur og form i en italiensk tekst/film og identificere genremæssige konventioner
 • redegøre for grundbegreber inden for tekst-, film- og medieanalyse.

 

 

Tilmelding til enten

Bachelor grundfag HITÅ00763U

el.

Bachelor tilvalg HITÅ10103U

Kompendier med kursets primærtekster og med tekster til fællesforelæsninger om tekstanalyse bør anskaffes før semesterstart (Publikom, KUA2). Herudover vil en række tekster blive tilgængelige i Absalon.

Forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 9
 • Forberedelse
 • 127,5
 • I alt
 • 136,5