HINK0002EU  INDI, Særligt studeret område – Kunst og ikonografi i det tidlige koloniale Mexico (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Individually selected topic - Art and Iconography of Early Colonial Mexico

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Indianske sprog og kulturer, 2008

 

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en indføring i de forskellige former for visuelle udtryk i den tidlige koloniale periode (ca. 1519 til 1600) i Mexico, og den måde hvorpå to forskellige kunstneriske traditioner og bagvedliggende verdenssyn og religioner mødes i nye dynamiske og hybride former. Fokus ligger på illustrationer i håndskrifter, udsmykninger af kirker og klostre, herunder vægmalerier og skulpturer. Målet er at give en dybere forståelse af de eklektiske og synkretistiske processer der prægede kolonitidens samfund.   

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: Indianske sprog og kulturer
Særligt studeret område (fagelementkode HINK03151E)

 

Forskningsartikler, bogkapitler mm. hvoraf en del uploades på Absalon ved semesterstart.

BA på Indianske sprog og kulturer
Holdundervisning vekslende med seminarer/​vejledningstimer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5