HIMK03062U  Interkulturelle markedsstudier - Stakeholder Relationship Management

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Stakeholder Relationship Management

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Formulere salgsstrategier.

 • Opstille forslag til organisationsstrukturer og HR-programmer til støtte for strategisk funderede salgsaktiviteter.

 • Anvende viden om tillid og kultur til opbygning af kundeloyalitet.

 • Analysere industrielle markeder og beslutningsprocesser i kundernes orga-nisationer og virksomheder.

 • Analysere de interne forudsætninger for, at salgsmålsætning og strategi harmonerer.

Holdundervisning.
Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 ns
Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Forår/Sommer

Reeksamen

Samme som ordinær.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75