HIMK03021U  Interkulturelle markedsstudier - Cross-Cultural Management

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Intercultural Markets Studies - Cross-Cultural Management

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Integrere viden om kulturforskelle i organisationers og virksomheders marketing og ledelse.
 • Håndtere kulturel kompleksitet i organisationer, virksomheder og markeder.
 • Identificere kulturforskelle i organisationer, virksomheder og markeder.
 • Forklare baggrunden for kulturforskelle.
 • Kritisk vurdere fordele og ulemper ved organisationskulturelle teorier
Holdundervisning og forelæsninger.
Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3-5 ns
Mundtlig prøve, 30 min.
Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75