Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIK08771U  HIS 77. En erindringspolitisk slagmark. Udvalgte episoder i Danmarks historie 1801-1989 Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 77. En erindringspolitisk slagmark. Udvalgte episoder i Danmarks historie 1801-1989

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Jes Fabricius Møller (6-6c6775686364426a776f306d7730666d)
Gemt den 10-02-2017
Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T4: Historisk tilvalgsområde (HHIB10501E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 77. En erindringspolitisk slagmark. Udvalgte episoder i Danmarks historie 1801-1989
Kursusbeskrivelse tilføjes snarest.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Undervisningsform
Holdundervisning /seminar
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning56
Forberedelse203
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 10-02-2017