Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIK08761U  HIS 76. Praktik Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 76. Praktik

Kursusinformation

SprogDansk
Point30 ECTS
NiveauKandidat
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Praktik!
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlige
  • Benedicte Fonnesbech-Wulff (6-646770687170426a776f306d7730666d)
  • Christian Thorup Lund (9-666b756c766f787167436b7870316e7831676e)
Gemt den 09-02-2017
Uddannelse

Historie
Modul 3:
Projektorienteret akademisk forløb (HHIK03761E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

Praktik
Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem praktikstedet og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af kontrakten. Den studerende har en af fagets faste undervisere tilknyttet som vejleder.

Læs nærmere i studieordningen.

Undervisningsform
Praktik!
Tilmelding

Tilmelding foretages i undervisningstilmeldingsperioden ved fremsendelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold til chrislund@hum.ku.dk vedhæftet praktikaftale/praktikkontrakt, med oplysning om hvilken af fagets faste undervisere der skal tilknyttes som vejleder.

Eksamen (Se studieordning)
Point30 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Praktik0
I alt0
Gemt den 09-02-2017