HHIK08741U  HIS 74. Rom i de universelle imperiers verdenshistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 74. Rom i de universelle imperiers verdenshistorie

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 74. Rom i de universelle imperiers verdenshistorie
Dette kursus handler om en ny antikhistorie, det er en global historie om imperier, verdensherskere og vide horisonter. Men nedenunder de eventyrlige og forunderlige hændelser skal vi finde magtens hemmelighed og konfrontere et af historiens store paradokser. Rom er nemlig altid blevet studeret i et europæisk lys, men samtidig er Europa altid blevet forstået som fraværet af et nyt stort, altomfattende og dermed universelt imperium i stil med det romerske. Dette kursus vil vise at Rom ikke forstås bedst som en anomali i Europæisk historie, men som udtryk for den dominerende verdenshistoriske norm. På den måde bliver antikhistorien en afgørende nøgle til at forstå den globale orden som udvikler sig lige nu, hvor verden bliver stadig mere moderne og stadig mindre fokuseret på Europa.

Kurset sigter mod at introducere en hel ny antik og romersk globalhistorie som lige nu er ved at blive udviklet, ikke mindst her på Saxo Instituttet, i et kollektivt projekt støttet af forskningsrådet for kultur og kommunikation. Om det kan du læse mere her: http://universalempire.ku.dk/

Kom og tag med på rejse i historien, fra Rom til Kina og Indien og tilbage igen.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5