Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIK08741U  HIS 74. Rom i de universelle imperiers verdenshistorie Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 74. Rom i de universelle imperiers verdenshistorie

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Peter Fibiger Bang (5-746665726b446c7971326f7932686f)
Gemt den 10-02-2017
Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 74. Rom i de universelle imperiers verdenshistorie
Dette kursus handler om en ny antikhistorie, det er en global historie om imperier, verdensherskere og vide horisonter. Men nedenunder de eventyrlige og forunderlige hændelser skal vi finde magtens hemmelighed og konfrontere et af historiens store paradokser. Rom er nemlig altid blevet studeret i et europæisk lys, men samtidig er Europa altid blevet forstået som fraværet af et nyt stort, altomfattende og dermed universelt imperium i stil med det romerske. Dette kursus vil vise at Rom ikke forstås bedst som en anomali i Europæisk historie, men som udtryk for den dominerende verdenshistoriske norm. På den måde bliver antikhistorien en afgørende nøgle til at forstå den globale orden som udvikler sig lige nu, hvor verden bliver stadig mere moderne og stadig mindre fokuseret på Europa.

Kurset sigter mod at introducere en hel ny antik og romersk globalhistorie som lige nu er ved at blive udviklet, ikke mindst her på Saxo Instituttet, i et kollektivt projekt støttet af forskningsrådet for kultur og kommunikation. Om det kan du læse mere her: http://universalempire.ku.dk/

Kom og tag med på rejse i historien, fra Rom til Kina og Indien og tilbage igen.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Undervisningsform
Holdundervisning /seminar
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning56
Forberedelse203
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 10-02-2017