HHIK07762U  HIS 76. Praktik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 76. Praktik

Uddannelse

Historie
Modul 3:
Projektorienteret akademisk forløb (HHIK03761E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

Praktik
Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem praktikstedet og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af kontrakten.
Den studerende har en af fagets faste undervisere tilknyttet som vejleder. Hvis den studerende har behov for assistance i den forbindelse, kan koordinator Benedicte Fonnesbech-Wulff kontaktes.

Læs nærmere i studieordningen.

  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • I alt
  • 0