Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB18052U  HIS 1005. Religion og frihed, 1500-1750 - et idehistorisk kursus Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 1005. Religion og frihed, 1500-1750 - et idehistorisk kursus

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Avner Shamir (6-6a676f39353b436b7870316e7831676e)
Gemt den 13-02-2017
Uddannelse

Historie (tilvalg)
Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB10051E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 1005. Religion og frihed, 1500-1750 - et idehistorisk kursus
I det tidlig moderne Europa var religion og frihed to størrelser, som ikke passede særlig godt sammen. Religiøs frihed (frihed til at vælge religiøs retning) fandtes kun i meget begrænset omfang og frihed fra religion, altså frihed fra den kristne praksis og moral, fandtes næsten ikke. Men alligevel spiller begrebet frihed, kravet om religionsfrihed, og ideer om frihed i og fra religion en vigtig rolle i udviklingen af både kirke, religion og samfund i den tidlig moderne tid, fra Erasmus og Luther til den tidlige oplysningstid.

Hensigten med dette kursus er at undersøge sammenhængen mellem religion (kristendom) og frihed fra ca. 1500 til ca. 1750. Kurset undersøger adskillige aspekter af problematikken og nøjes ikke med at diskutere det mest aktuelle problem i perioden, som var spørgsmålet om tolerance af kættere og religiøse afvigere. I kurset ser vi på Luthers frihedsbegreb, spørgsmål om fri vilje, fri tale og tanke, frihed fra forfølgelse, og til sidst problemet med frihed fra kirke og dogme, altså religionskritik og ateisme. Kurset privilegerer idehistorien og nedprioriterer politiske, sociale og pragmatiske tilgange til studiet af religiøs frihed.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne): 
Den studerende kan efter kurset: 
• demonstrere en grundlæggende forståelse af den religiøse udvikling i den tidlig moderne tid 
• læse og analysere tekster fra perioden, der behandler spørgsmålet om religion og frihed 
• beherske den akademiske fremstillingsforms væsentligste elementer

Undervisningsmateriale

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar, forelæsning
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning84
Forberedelse175
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 13-02-2017