Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB18031U  HIS 1003. BA-tv: Globalhistorie Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 1003. BA-tv: Globalhistorie

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Søren Ivarsson (5-6c79647576436b7870316e7831676e)
Gemt den 13-02-2017
Uddannelse

Historie (tilvalg)
[del af] Modul 2B:
Globalhistorie (HHIB10031E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 1003. BA-tv: Globalhistorie
I dette kursus tager vi fat på globalhistorien. Globalhistoriske fremstillinger har længe haft en væsentlig plads i historieforskningen. Det betyder, at feltet er stort. Det indeholder mange forskellige, ofte modsatrettede, bud på, hvad globalhistorien er eller bør være og på hvordan vi skal forstå globale forandringsprocesser. Kurset introducerer globalhistoriens væsentligste metodiske greb og fokuserer på en række af feltets centrale problematikker. Det drejer sig blandt andet om globale økonomiske processer, herunder især spørgsmålet om, hvordan vi kan forstå og forklare, at nogle dele af verden opnår økonomisk velstand, mens andre stagnerer eller oplever tilbagegang. Det drejer sig også om, hvordan globale kulturelle forandringsprocesser fremskrives i den globalhistoriske historiografi, herunder om forskellige holdninger til hvorvidt globale forbindelser skaber homogenitet, om der opstår hybride former eller om forskelligheden fastholdes i spændingsfeltet mellem lokaliseret praksis og overskridende forbindelser?


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise en grundlæggende forståelse for det globalhistoriske felt
• demonstrere indsigt i centrale globalhistoriske temaer
• identificere globalhistoriske problemstillinger
• sammenligne og diskutere globalhistoriske teoridannelser, forklaringsmodeller og hypoteser
• reflektere over de problematikker, som er forbundet med at skrive globalhistorie

Undervisningsmateriale

Kursuslitteraturen meldes ud før kursusstart

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar, forelæsning
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning42
Forberedelse87,5
Eksamensforberedelse65
I alt 194,5
Gemt den 13-02-2017