Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB17021U  HIS 1002. BA-tv: Historisk Metode Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 1002. BA-tv: Historisk Metode

Kursusinformation

SprogDansk
Point10 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Sebastian Olden-Jørgensen (5-716e666770426a776f306d7730666d)
    (koordinator)
Gemt den 09-02-2017
Uddannelse

Historie (tilvalg)
[del af] Modul 1B:
Historisk metode (HHIB10021E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

BA-tv: Historisk Metode
Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan - eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør. Derfor vil undervisningen have form af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik).

Eksamen består af en hjemmeopgave (54 timer), der går ud på at besvare spørgsmål på grundlag af et sæt udleverede kilder . Der vil være lejlighed til at aflevere to øvelsesopgaver, der begge skal godkendes for at kunne gå til eksamen.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Undervisningsmateriale

- Klio: Kompendium til historisk metode.
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. København, 2001 (eller senere).

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar, forelæsning
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point10 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning56
Forberedelse116,2
Eksamensforberedelse86,3
I alt 258,5
Gemt den 09-02-2017