HHIB08601U  HIS 60. Bachelorprojekt (titel mangler)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 60. Bachelorprojekt (titel mangler)

Uddannelse

Historie
Modul 5:
Bachelorprojekt (Fagelement HHIB00601E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 60. Bachelorprojekt (titel mangler)
Kursusbeskrivelse tilføjes senere.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5